Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaretaliate retaliate
weciaq
2325 7014 500
Reposted fromnaciol naciol viamysweetheartt mysweetheartt
weciaq
3642 5633
Reposted frominto-black into-black viawindingroads windingroads

July 09 2015

weciaq
6083 9c88
Reposted fromsunlovers sunlovers
weciaq
9881 7561 500
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaxannabelle xannabelle

July 08 2015

weciaq
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaune-raconteuse une-raconteuse
weciaq
4377 aa99
weciaq
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viaune-raconteuse une-raconteuse
weciaq
3755 e304
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viamessclew messclew
weciaq
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacover-my-eyes cover-my-eyes
weciaq
9996 2605
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacover-my-eyes cover-my-eyes
weciaq
7545 83ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
weciaq
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
weciaq
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacaataleya caataleya
weciaq
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaamazing96 amazing96

July 06 2015

weciaq
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaCuukierek Cuukierek
weciaq

July 05 2015

weciaq
Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.
— zacznijmy więc od siebie
Reposted fromzenibyja zenibyja viafuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuu
weciaq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl