Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

weciaq
1577 a8ee
Reposted frommartynkowa martynkowa viamillys millys
weciaq
4230 155d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaeargasm eargasm

June 25 2015

9461 287c

Marilyn by Sam Shaw in September 1954.

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsidemyhell insidemyhell

June 23 2015

weciaq
weciaq
Instapics ♛ | via facebook
Reposted fromweightless weightless viainsidemyhell insidemyhell

June 22 2015

weciaq
0179 8545 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamillys millys

June 21 2015

9890 39b6 500

Had to share this @weheartit

weciaq
0829 f614
weciaq
8087 efff
Reposted fromallterego allterego viaune-raconteuse une-raconteuse
weciaq
1897 402a
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 20 2015

weciaq
weciaq
1104 1c6e
Reposted fromlittlefool littlefool viajunior13 junior13
weciaq
4510 1a9e 500
Reposted fromrol rol viajunior13 junior13
weciaq

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viajunior13 junior13
weciaq
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
weciaq
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viakarloska karloska
weciaq
Życie człowieka jest jak walizka. Wrzucamy do niej różne rzeczy. Z czasem zapominamy, co znajduje się na dnie. Może się zdarzyć, że nosimy tam coś, co sprawia, że nasz bagaż staje się ciężki. A my bezmyślnie ciągniemy go ze sobą, męcząc się przy tym okropnie. Może warto czasem zajrzeć, posprzątać i wyrzucić to, co niepotrzebne. Czasem można nawet znaleźć coś wartościowego. No i zawsze można dowiedzieć się czegoś o sobie oraz wyciągnąć wnioski.
— K. Bulicz-Kasprzak
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

June 19 2015

weciaq
8664 1eb2
Reposted fromroxanne roxanne viaphenylethylamine phenylethylamine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl